Nå målgruppen din med podcast

Anti­cast pro­duser­er pod­cast­er som byg­ger pro­fil­er og bedrifter.
Vi lev­er­er fra ide til fer­dig produkt.

Studio

Bruk vårt stu­dio, eller la oss komme til deg!

Våre podcaster

Her kan du både se og høre hvilke pod­cast­er Anti­cast produserer

Streaming

Behøver du å streame fore­drag eller møter? Anti­cast pro­duk­sjon­er kan hjelpe deg.

Anticast-bloggen

Nyheter, tips og generell pod­cast nerding.

  • Pod­cast for Aften­posten
    Endelig kan vi slippe nyheten om pod­cas­ten “Vi må snakke om…”! Stor stas å få opp­draget med å pro­dusere denne pod­cas­ten som er en del av Aften­posten sin pod­castkat­a­log.  I pod­kas­ten “Vi må snakke om…” dykker pro­gram­led­er Oda Wei­der-Krog og sam­livster­apeut Frode Thuen ned i hverda­gens utfor­dringer for par. Hvem skal ta opp­vasken? Hvor­dan ha…
  • Så mange plat­tformer som mulig
    Hva hadde skjedd om du startet pod­cast­ing for 15 år siden, eller gått i gang med YouTube kanal i 2005? Mest sannsyn­lig hadde du (hvis hadde job­bet langsik­tig og hardt) hatt et stort pub­likum.  Dessverre hiv­er vi oss på en god stund etter at fes­ten er i gang. Og hva gjør man da for å…
  • Ny pod­cast om sosialt entre­prenørskap
    I dag ble første av ti episoder slup­pet av Impact Hub Bergen sin pod­cast, Impact Cast. En pod­cast hvor du får møte ulike sosiale entre­prenør­er som set­ter spor i sam­fun­net med arbei­det de gjør. Sil­je Grastveit, grün­der av Impact Hub Bergen, og host i pod­cas­ten snakker med de ulike grün­derne og prøver å finne ut hva…

Om oss

Anti­cast pro­duser­er pod­cast­er som byg­ger pro­fil­er og bedrifter. Vi lev­er­er fra ide til fer­dig pro­dukt. Vår jobb er å realis­ere din pod­cast ide og hjelpe med å nå frem til din mål­gruppe. Du kan benytte vårt stu­dio i Strandgat­en 205, eller gjøre inn­spillin­gen på arbeidsplassen. 

Vi tilbyr det du trenger for å skape en fan­tastisk podcast.