Ny podcast om sosialt entreprenørskap

I dag ble første av ti episoder slup­pet av Impact Hub Bergen sin pod­cast, Impact Cast. En pod­cast hvor du får møte ulike sosiale entre­prenør­er som set­ter spor i sam­fun­net med arbei­det de gjør.

Sil­je Grastveit, grün­der av Impact Hub Bergen, og host i pod­cas­ten snakker med de ulike grün­derne og prøver å finne ut hva som er dri­vkraften deres og hvor de finner motet til å bare gå i gang.

Stor stas for Anti­cast pro­duk­sjon­er å få muligheten til å pro­dusere denne vik­tige podcasten.

Du kan høre den alle sted­er hvor du hør­er pod­cast, eller bra trykke her.