Stikkord podcastproduksjon

VI podden kommer snart

Veldig stas for Anti­cast å få mulighet til å pro­dusere VI pod­den, som blir tilgjen­gelig i som­mer. Der får du møte Rachel Elgen i sam­tale med psykolog og parter­apeut Frode Thuen om vik­tige tema knyt­tet til par­forhold­et.  VI pod­den er…