VI podden kommer snart

Rachel Elgen og psykolog og parter­apeut Frode Thuen

Veldig stas for Anti­cast å få mulighet til å pro­dusere VI pod­den, som blir tilgjen­gelig i som­mer. Der får du møte Rachel Elgen i sam­tale med psykolog og parter­apeut Frode Thuen om vik­tige tema knyt­tet til parforholdet. 

VI pod­den er et samar­beid med VI — appen. Et gratis hverdagsverk­tøy for par som ønsker å styrke forhold­et sitt. 

———–

Anti­cast pro­duser­er og bistår med råd til deg som ønsker å starte pod­cast. Vi kan til­by stu­dio, mulighet for å komme ut til bedrifter eller bare være med som spar­ringspart­ner. Ta kon­takt med oss for en hyggelig prat. Kon­tak­t­in­fo finner du på våre kontaktsider.