Stikkord annette

Ny podcast om sosialt entreprenørskap

I dag ble første av ti episoder slup­pet av Impact Hub Bergen sin pod­cast, Impact Cast. En pod­cast hvor du får møte ulike sosiale entre­prenør­er som set­ter spor i sam­fun­net med arbei­det de gjør. Sil­je Grastveit, grün­der av Impact Hub Bergen,…