Promokort fra Spotify

En god nyhet til alle som ser etter nye muligheter for å spre pod­cas­ten sin på en smart måte. Nå har Spo­ti­fy gjort en liten vri for å spre pod­cas­ten din i sosiale medi­er på en fin måte. De har gjort det mulig å generere såkalte promoko­rt som kan deles i sosiale mediekanaler (se link lenger nede).

Man har mulighet til å velge mel­lom ulike design og stør­relser som er tilpas­set ulike SOME kanaler. Smart å bruke for å spre ditt podcastinnhold.

Her finner du link til Spo­ti­fy sin promoko­rt­side:
https://promocards.byspotify.com

Anti­cast pro­duser­er og bistår med råd til deg som ønsker å starte pod­cast. Vi tilbyr stu­dio, lyd og pro­duk­sjon. I til­legg mulighet for å komme ut til bedrifter eller bare være med som spar­ringspart­ner. Ta kon­takt med oss for en hyggelig prat. Kon­tak­t­in­fo finner du på våre kontaktsider.