Hvordan forbedre introen til podcasten

Hei og velkom­men! For et fint vær det er i dag. På vei til jobb i dag, så… Vet du hva søn­nen min sa i dag da vi stod opp? Det er sååå digg med ferie! Uansett, velkom­men til denne bloggposten.

Ikke akku­rat noen god intro til en blog­g­post. Vel, sånn starter mange pod­cast­er. Fam­lende. Uten å gi noen klar ret­ning til lyt­teren om hvem de hør­er på eller hva det han­dler om. Lyt­terne avgjør innen første min­utt om de skal høre videre på pod­cas­ten eller gå videre. Der­for er en god intro­duk­sjon av både pod­cas­ten og episo­den avgjørende. 

En måte å se det for seg er at hver episode er aller første episode for lyt­teren. Ja, med min­dre du har et par hun­dre tusen lyt­tere allerede. Men for alle andre kan det være gre­it å tenke at denne episo­den er for nye lyt­tere. Du skal gjøre det enkelt for lyt­terne å forstå hva det dreier seg om og bli med videre.

Her er noen enkle tips å ha med seg når du skal gjøre en intro

  • Jin­gel — Velg deg en jin­gel som pass­er pod­cas­ten din. Husk at denne faste melo­di­en gir lyt­terne en gjenkjen­nelse av hva de lyt­ter til. Musikken du vel­ger å ha på pod­cas­ten din skaper følelser, vær der­for nøye med valg av jingel. 
  • Intro­duser pod­cas­ten — Bruk de første 20 sekun­dene på å fortelle om pod­cas­ten. En fast, kort og kon­sis set­ning som beskriv­er pod­cas­ten din og hvem som er programleder.
  • Dagens episode — Gi lyt­terne en konkret beskriv­else av hva som ven­ter i dagens episode. Det er dette som skal få de med videre inn i episo­den. Del gjerne tre ting som snakkes om i den konkrete episo­den. Har du en gjest, fortell hvem som er gjest og noen korte punk­ter av hva dere snakker om i episoden. 
  • Sist, men ikke minst — spill inn introen til slutt. Da har du full over­sikt over hva som er blitt snakket om og kan gi en god teas­er på hva som venter. 

Anti­cast pro­duser­er og bistår med råd til deg som ønsker å starte pod­cast. Vi tilbyr stu­dio, lyd og pro­duk­sjon. I til­legg mulighet for å komme ut til bedrifter eller bare være med som spar­ringspart­ner. Ta kon­takt med oss for en hyggelig prat. Kon­tak­t­in­fo finner du på våre kontaktsider.