Podcast appen til Apple blir ny

Apple har annon­sert at i forbindelse med nye iOS14 og macOS11 (kom­mer tidlig høst 2020) så vil Apple også gjøre en over­hal­ing av pod­castap­pen. De vil i større grad til­by kuraterte pod­forslag basert på hva lyt­teren hør­er på.

Den nye funksjo­nen har de kalt “Smarter lis­ten now”. 

Rett og slett mer bruk­er­vennlig. Dette er pos­i­tivt med tanke på at det er vanske­lig å finne frem i pod­castjun­ge­len. Og ikke minst vil de nok jus­tere med tanke på at blant annet Spo­ti­fy stadig spis­er mer av pod­cast­markedet som Apple i så mange år har vært enerådende.

——–

Anti­cast pro­duser­er og bistår med råd til deg som ønsker å starte pod­cast. Vi kan til­by stu­dio, mulighet for å komme ut til bedrifter eller bare være med som spar­ringspart­ner. Ta kon­takt med oss for en hyggelig prat. Kon­tak­t­in­fo finner du på våre kontaktsider.