Stikkord podkaststudio

Promokort fra Spotify

En god nyhet til alle som ser etter nye muligheter for å spre pod­cas­ten sin på en smart måte. Nå har Spo­ti­fy gjort en liten vri for å spre pod­cas­ten din i sosiale medi­er på en fin måte. De har…

Kjærlighet i kulturen

Bjørk Math­eas­dat­ter og Frode Thuen er begge etablerte navn som i en årrekke har job­bet med parter­api og relasjon­er. Nå har de lansert sin første pod­cast i lag, Kjærlighet i kul­turen, og Anti­cast har vært så heldige å få produsere…

Ny musikkpodcast fra Bergen

Det er stor stas å få samar­bei­de med Bril­liance om å pro­dusere Dia­mant­podn. Denne pod­cas­ten pre­sen­teres av sin­gelk­lubben Dia­mond Club hvor det hver måned løftes frem en ny artist. De tar også pulsen på hva som rør­er seg av ny…

VI podden kommer snart

Veldig stas for Anti­cast å få mulighet til å pro­dusere VI pod­den, som blir tilgjen­gelig i som­mer. Der får du møte Rachel Elgen i sam­tale med psykolog og parter­apeut Frode Thuen om vik­tige tema knyt­tet til par­forhold­et.  VI pod­den er…