Stikkord podcast

Så mange plattformer som mulig

Hva hadde skjedd om du startet pod­cast­ing for 15 år siden, eller gått i gang med YouTube kanal i 2005? Mest sannsyn­lig hadde du (hvis hadde job­bet langsik­tig og hardt) hatt et stort pub­likum.  Dessverre hiv­er vi oss på en…

VI podden kommer snart

Veldig stas for Anti­cast å få mulighet til å pro­dusere VI pod­den, som blir tilgjen­gelig i som­mer. Der får du møte Rachel Elgen i sam­tale med psykolog og parter­apeut Frode Thuen om vik­tige tema knyt­tet til par­forhold­et.  VI pod­den er…

Hvorfor podcast?

Først av alt, hva er en pod­cast?Er du nyb­eg­yn­ner i pod­cas­tu­ni­ver­set? Først av alt, en pod­cast er (sagt veldig enkelt) lyd­for­mat — se for deg radio (uten musikk). Når man starter en pod­cast, så starter man egentlig en egen kanal.…