Stikkord markedsføring

Så mange plattformer som mulig

Hva hadde skjedd om du startet pod­cast­ing for 15 år siden, eller gått i gang med YouTube kanal i 2005? Mest sannsyn­lig hadde du (hvis hadde job­bet langsik­tig og hardt) hatt et stort pub­likum.  Dessverre hiv­er vi oss på en…